top of page

YKSITYISYYS

Rekisteriseloste, Eu-tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

 

Rekisteriä ylläpitää

Katinkultapaja

Venekaarentie 53

07410 Kråkö

 

Katinkultapaja asiakasreksiterin yhteyshenkilönä toimii Kati Ahola

(Artikla 13, kohta 1a)

 

Henkilötietoja käytetään katinkultapajan asiakkaiden toimeksiantojen perusteella annettujen tehtävien hoidossa, asiakkuussuhteen hoidossa, hallinnassa ja kehittämisessä. Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen, kuin siihen mihin henkilötiedot on kerätty, ilmoittaa rekisterin pitäjä siitä etukäteen rekisteröidylle.

Artikla 13, kohta 1c)

 

Henkilötietojen käsittely on tarpeellista sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävine toimenpiteiden toetuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

(Artikla 6, kohta 1b)

 

Tietoja voidaan luovuttaa toimeksiantojen edellyttämällä tavoin, vain tarpeellisissa määrin, esimerkiksi vakuutusyhtiölle ja asiakkaan yhteistyökumppaneille asiakassuhteiden hoitamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

(Artikla 13, kohta 1e)

 

Rekisteröityjen tietoja säilytetään vain asiakkassuhteiden hoitoon tarvittavan ajan, sekä asiakassuhteiden päättymisen jälkeen:

-korjaus, muutos ja kaiverrustöissä vuoden (1v)

-työ tilauksissa uniikit ja oma mallisto viisi vuotta (5v)

Tiedot säilytetään mahdollisten reklamaatioiden, uusien tilausten (esim. asiakas haluaa hankkia korvakoruihinsa sopivan riipuksen, jolloin löydämme esimerkiksi käytettyjen kivien ym tarkat tiedot ynnä muita suunnittelua ja valmistusta helpottavia tietoja).

(Artikla 13, kohta 2a)

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen  oikaisemista tai poistamista. Tietojen oikaisupyynnön voi osoittaa joko kirjeellä tai sähköisenä tai henkilökohtaisesti liikkeessä käymällä liikkeen aukioloaikoina. Tarkastuspyyntöön vastataan 21 vuorokauden kuluessa. Rekisteröidyn täytyy todistaa henkilöllisyytensä.

(Artikla 13, kohta 2b)

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus. Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 kerros, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki

Puhelin: 0295666700

Fax:0295666735

email: tietosuoja@om.fi

 

Rekisteröidyn tietojen luovuttaminen vaaditaan toimeksiantojen oikeellisuuden varmistamiseksi, asiakkaan tunnistamiseksi sekä mahdollisissa työssä ilmenevissä kysymys/ongelmatilanteissa yhteyden saamiseksi. Mikäli asiakas ei halua luovuttaa tietojaan, todetaan tapauskohtaisesti, onko työhön mahdollisuus ryhtyä ilman henkilötietoja (yhteystieto).

Mikäli työhön tällöin ryhdytään, on työn vastakuitin säilyttäminen ja noutaessa palauttaminen ehdottoman pakollista, jotta voidaan varmistua työn päätyvän oikealle omistajalle.

(Artikla 13, kohta 2e)

 

Säännönmukaiset tietolähteet. Henkilötietoja kerätään suoraan toimeksiannon tehneeltä asiakkaalta tilauksen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä www.ytj.fi tai muista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

(Artikla 14, kohta 2f)

 

Rekisterissä voi olla tallennettuna seuraavia tietoja henkilöistä tai yrityksistä:

nimi

puhelinnumero

sähköpostiosoite

osoite

Y-tunnus

www osoite

henkilöiden asema yrityksessä

(Artikla 10, kohta 3)

 

Paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa. Materiaaliin pääsy on rajattu vain niille henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kyseisten asioiden hoito kuuluu yrityksen sisällä. Kulku tiloihin on rajattu.

 

Kaikki sähköisessä muodossa oleva tieto on sellaisten työntekijöiden saatavissa , ketkä tarvitsevat kyseistä tietoa työtehtävässään.Tietojärjestelmien osalta käytetään ulkopuolisia ohjelmisto- / tietojärjestelmätoimittajia, jotka ylläpitävät omien järjestelmiensä tietosuojaa.

(Artikla 10, kohta 5)

bottom of page